Bodemsaneringskeuring

Bodemsaneringskeuring

Deze keuring is voor werknemers die werken in en met verontreinigde bodem. Volgens de nieuwe richtlijn CROW 400 wordt de keuring in 3 categorieën onderverdeeld.

Bodemsanering A:

geen gebruik van adembescherming

Bodemsanering B:

geen gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals volgelaatsmaker

Bodemsanering C:

gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals ademlucht

Bodemsanering A en B hebben een geldigheid van maximaal 2 jaar, bodemsanering C heeft een geldigheid van 1 jaar.

Waaruit bestaat de bodemsaneringskeuring?

 • basisonderzoek (lengte, gewicht, bloeddrukmeting en pols)
 • longfunctieonderzoek
 • audiometrie (gehooronderzoek)
 • oogonderzoek
 • kleurentest
 • bloed- en urine onderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts
 • aanvullend onderzoek bij B: ECG (in rust)
 • aanvullend onderzoek bij C: inspanningstest

Wat moet u meenemen?

 • ingevulde vragenlijst(en)
 • schoon potje met urine
 • geldig legitimatiebewijs
 • bij inspanningstest (categorie C) sportkleding en -schoenen

De keuringen worden ingepland op onze locatie in Goes.